Vier gymzalen – Amstelveen


Opstellen van het inrichtingsplan voor vier gymzalen.


De opdracht

In opdracht van de gemeente Amstelveen is Scherp Advies in de periode 2018-2019 ingeschakeld bij de totstandkoming van de nieuwe gymzalen van het Herman Wesselink College in Amstelveen.

Scherp Advies heeft vele gesprekken gevoerd met de sectie L.O. van deze scholengemeenschap en gezamenlijk is een geweldig, innovatief programma tot stand gekomen. Het resultaat is bijzonder omdat er volledig uitgegaan kon worden van de wensen en eisen voor het bewegingsonderwijs / de lessen L.O. en dus geen rekening gehouden hoefde te worden met (wedstrijd)eisen vanuit de georganiseerde sport.

De gedachte van vier gymzalen met de standaard maten of een grote sporthal kon worden verlaten, in het nieuwe sportgebouw worden vier specifieke beweegruimten gerealiseerd:
2 gymzalen met een afmeting van 22 x 14 meter (in plaats van de ouderwetse 21 x 12)
1 sportzaal met een afmeting van 32 x 22 meter en een vrije hoogte van 7 meter
1 multifunctionele beweegruimte, waarin een semi-permanente opstelling gerealiseerd wordt voor fitness, bootcamp, ASM en dans.

Scherp Advies ondersteunde hierna de gemeente Amstelveen bij het beoordelen van de offertes van de verschillende inrichters.

De referenties

Sectie L.O. van het Hermann Wesselink College:

“Rondom het traject van de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College in Amstelveen, inclusief 4 gymzalen, maakten wij als sectie L.O. kennis met Pim Scherpenzeel. In dienst van de gemeente Amstelveen mocht hij ons als sectie begeleiden bij het vormgeven van onze nieuwe sportaccommodatie. Centraal stond dat wij als sectie, als eindgebruiker, buiten onze bestaande kaders moesten gaan denken en de gymaccommodatie van de toekomst mochten ontwerpen. Maar waar begin je, en waar liggen de grenzen van alle mogelijkheden.

Een sectie door zo’n proces loodsen in geen gemakkelijke taak. Toch is Pim is daar uitstekend in geslaagd. Verschillende sessies volgden elkaar op waarin we uit onze comfortzone werden gehaald, out of the box mochten denken. Alles stond ter discussie en dat was heel fijn maar ook confronterend. Hoe willen jullie de komende 20 jaar lesgeven? Wat heb je daar voor nodig? Vele vragen meer werden gesteld en er werd ook huiswerk meegegeven om de plannen verder vorm te geven.

We zijn ontzettend blij met de kennis en kunde van Pim. Door zijn ervaring op vele vlakken is de bijdrage van Pim uniek. Als oud LO-docent weet hij ook heel goed hoe de eindgebruiker zijn dagelijkse praktijk ervaart. Van wetgeving, KVLO-normen, vernieuwingen binnen het onderwijs tot zijn ervaring hoe het er aan toegaat in de verschillende fasen van nieuwbouw. We hadden er als sectie geen weet van.

We kunnen stellen dat we er echt alles uitgehaald hebben wat er in zat. Dat is een fantastisch gevoel. We hebben geen seconde spijt gehad van de geïnvesteerde tijd. Kennis van zaken is één, dit kunnen vertalen naar inspiratievolle bijeenkomsten is twee. Pim bezit beide en gaat voor een resultaat dat 100% aansluit bij wat de eindgebruiker voor ogen heeft.

Namens de sectie L.O van het Hermann Wesselink College, hartelijk dank!”

Ton Kodde (Intern projectleider nieuwbouw HWC):

“Vanaf het begin is Pim Scherpenzeel van Scherp Advies bij het project betrokken ter ondersteuning van de bouwheer (de gemeente) en de school (sectie LO en de intern projectleider nieuwbouw). Mede door zijn kennis van zaken is deze sportvoorziening toekomstbestendig. In het overleg met de gemeente is de basis gelegd voor het aantal m2 dat daarvoor nodig is. Samen met de sectie LO heeft hij meerdere bijeenkomsten belegd over de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs. Al met al resulteerde dat in een diversiteit aan zalen, zowel wat oppervlakte betreft, maar ook de invulling  voor de diverse activiteiten.

Ook in de aanbesteding van de vaste inrichting heeft hij een bijdrage geleverd. In nauw overleg tussen sportinrichter Nijha, de gemeente en de sectie zijn de zalen optimaal inzetbaar en hebben alle vier (2 turnzalen, 1 speelzaal, 1 zaal voor dans/judo) hun eigen accenten. In dat overleg kwam zijn oplossingsgerichte creativiteit meerdere keren van pas waardoor de stakeholders terug kunnen kijken op een geslaagd inrichtingsproces.

Al met al heeft de inhoudelijke kennis van Pim, zijn vasthoudendheid en aimabele wijze van communicatie bijgedragen aan een geslaagd bouwproces.”

Bekijk

Bekijk dit project

Deel dit poject

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *