NULMETING & MEERJARENBEGROTING

Scherp Advies stelt voor uw sporthal of gymzaal een meerjarenbegroting sporttoestellen op. Het doel van deze dienst is het aanleveren van managementgegevens voor het maken van bijvoorbeeld investeringsanalyses en/of het opstellen van exploitatie- en budgetteringsplannen.

Onze werkwijze

De meerjarenbegroting bestaat uit een bewerkbaar excelbestand, waarin alle in de sportaccommodatie aanwezige vaste toestellen zoals klimrekken, ringenstellen, etc. en alle losse toestellen zoals turnbanken, springkasten, turnmatten, etc. zijn opgenomen. In een duidelijke en overzichtelijke lay-out zijn de te verwachten vervangingskosten voor de eerstvolgende vijf jaar weergegeven. Bij meerdere accommodaties wordt tevens een overzichtelijk totaalbestand meegeleverd. Verder wordt in tekst een nadere toelichting gegeven op de staat van het betreffende toestel. Deze rapportage vormt daarmee een overzichtelijke inventarislijst en kan tevens dienen als logboek per toestel.


Image

Vanuit deze nulmeting kan Scherp Advies  tevens een meerjarenvervangingsplan opstellen en adviseren bij beoordelen van de keuringsrapporten van uw vaste leverancier.

Lees daarover meer

Contact

Kunnen we iets voor u doen?
Stuur ons een mail of bel ons via de gegevens op de contactpagina!

Kom met ons in contact