NIEUWE ACCOMMODATIE

Er komt veel kijken bij het bouwen en inrichten van een nieuwe sporthal, sportzaal of gymzaal. Scherp Advies maakt leveranciersonafhankelijke inrichtingsplannen en Programma’s van Eisen. Tevens kan Scherp Advies ondersteunen bij de leverancierskeuze, bijvoorbeeld door het opstellen van de kwalitatieve beoordelingscriteria bij de aanbesteding en het beoordelen van de inschrijvingen.

inrichtingsplan &
programma van eisen

Scherp Advies vertaalt gebruikerswensen naar realistische Programma’s van Eisen voor de sporttechnische inrichting van sporthallen, sportzalen en gymzalen.


Lees meer

Aanbesteding &
inkoopbegeleiding

Als het inrichtingsplan gereed is, moet een leverancier worden gekozen. Scherp Advies begeleidt het aanbestedingstraject en maakt concrete, kant- en klare offerteaanvragen voor de inrichters


Lees meer