VERVANGINGSPLAN

Veel exploitanten/beheerders van accommodaties worden jaarlijks geconfronteerd met (grote) vervangingskosten voor de (verouderde) inventaris van hun gymzalen en sporthallen. Is het echter wel nodig om deze toestellen te vervangen? Wordt zo’n turnpaard nog wel gebruikt? Welke toestellen moeten er eigenlijk in een gymzaal/sporthal minimaal aanwezig zijn?

Onze werkwijze

Scherp Advies heeft het antwoord op deze vragen en helpt bij het nemen van beslissingen die te maken hebben met de vervanging van de inventaris van uw accommodatie. Scherp is expert op het gebied van de wetten, eisen en normen voor inrichting van overdekte sportaccommodaties en stelt voor u een goed vervangingsprogramma voor sporttoestellen op. Een dergelijk vervangingsplan is gebaseerd op de nieuwste inzichten en normen voor inrichting van sportaccommodaties en sluit aan bij de wensen en ideeën voor moderne sportbeoefening en bewegingsonderwijs. In de meeste gevallen bespaart een Scherp vervangingsplan veel geld bij het onderhoud en beheer van de sporttechnische inrichting.


REFERENTIES

Voor Sportbedrijf Katwijk maakte Scherp Advies in 2014 een nulmeting van de sporttechnische inventaris van vijf gymnastiekzalen, drie sportzalen en twee sporthallen. Daarna stelden we een concreet, meerjarig vervangingsplan op dat aansluit bij de moderne beweegcultuur.

Lees de referentie

Scherp Advies maakte voor Sportpunt Gouda een inventarisatie van alle aanwezige toestellen. Vanuit deze nulmeting werd een vervangingsplan opgesteld, dat de basis vormt voor de reparaties en (toekomstige) vervangingen.

Lees de referentie

Contact

Kunnen we iets voor u doen?
Stuur ons een mail of bel ons via de gegevens op de contactpagina!

Kom met ons in contact