1

Waarom de nieuwe basisinventarislijst van KVLO beter is dan de vorige

Regelmatig komt op het bureau van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding)  het verzoek binnen om bij nieuwbouwprocessen normprotocollen en bouwopties aan te dragen die goed en verantwoord bewegingsonderwijs in de toekomst mogelijk moeten maken.[1] Daarom heeft de KVLO, tezamen met verschillende instanties, in 2000 een duidelijke normlijst ontwikkeld: de basisinventarislijst. Op zichzelf natuurlijk een heel mooi streven, omdat …

Misverstanden en feiten rondom inrichting van gymzalen

Traditioneel inrichten Er zijn circa 5.500 gymzalen in Nederland en ongeveer 900 sporthallen waar lessen bewegingsonderwijs worden gegeven. Het overgrote deel hiervan is ingericht op basis van de Londo-lijst. De heer Gerard Londo (1913-2011) stelde in 1976 criteria op voor de exploitatie van schoolgebouwen. Nog elk jaar verschijnt de Londo-jaargids ter ondersteuning van het schoolmanagement in het primair onderwijs. Voor …