INRICHTINGSPLAN &
PROGRAMMA VAN EISEN

Scherp Advies vertaalt gebruikerswensen naar realistische Programma’s van Eisen voor de sporttechnische inrichting van sporthallen, sportzalen en gymzalen. Scherp zorgt ervoor dat deze PvE’s aansluiten bij de verwachtingen van de gebruikers, het budget van de opdrachtgever en de bouwkundige mogelijkheden van de accommodatie.

Onze werkwijze

Scherp Advies ondersteunt bij het vertalen van gebruikerswensen naar een realistisch inrichtingsprogramma en zorgt ervoor dat er een passend inrichtingsplan wordt opgesteld binnen het beschikbare inrichtingsbudget. De meerwaarde van Scherp Advies zit vooral in de vakinhoudelijke kennis om tot een goed programma van eisen te komen en de tijdwinst die daarbij kan worden geboekt. Scherp Advies spreekt de taal van de gymleraar en trainer en kent alle ins en outs om een leveranciersonafhankelijk inrichtingsplan te maken dat aansluit bij de moderne gebruikerseisen.

De inrichtingsplannen, pottenplannen en belijningstekeningen van Scherp Advies kunnen in een vroegtijdig stadium door architect, constructeur en/of aannemer worden gebruikt in de bestekfase voor het maken van calculaties voor de benodigde bouwkundige voorzieningen zonder dan reeds gebonden te zijn aan een leverancier.


Image
Offerteaanvraag opstellen

Vanuit het Scherp inrichtingsplan/PvE, kan direct een toestellijst worden gegenereerd waarmee alle toestelleveranciers kunnen worden uitgenodigd tot inschrijving. Deze toestellijst is leveranciersonafhankelijk en vermeldt van ieder toestel/onderdeel de functionele eisen zodat deze bruikbaar is een openbare aanbestedingsprocedure.


Als het inrichtingsplan door de opdrachtgever is goedgekeurd, kan Scherp Advies helpen bij de aanbesteding voor de leverancierskeuze.

Lees verder

Onze meerwaarde

Vakinhoudelijke
kennis

Pim is als zelfstandig adviseur gespecialiseerd in de communicatie tussen opdrachtgever (veelal gemeenten en schoolbesturen) en gebruikersgroepen (onderwijs en sportverenigingen); hij is door zijn achtergrond als geen ander in staat om de wensen van groeps- en vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs snel en efficiënt om te zetten naar een programma van eisen.


Accurate voorspellingen

Scherp Advies beschikt over een database met de volledige inrichtingsassortimenten van de “grote drie” inrichters (Janssen-Fritsen, Bosan, Nijha), met specificaties, actuele prijzen, detailtekeningen en maatvoeringen. Bij ieder project kunnen accurate voorspellingen worden gedaan over de inschrijvingen voor de sporttechnische inrichting.


Tijdwinst


Pim is als zelfstandig adviseur gespecialiseerd in de communicatie tussen opdrachtgever (veelal gemeenten en schoolbesturen) en gebruikersgroepen (onderwijs en sportverenigingen); hij is door zijn achtergrond als geen ander in staat om de wensen van groeps- en vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs snel en efficiënt om te zetten naar een programma van eisen.


REFERENTIES

De gemeente Heemskerk en Revalidatiecentrum Heliomare ontwikkelen een gezamenlijk sportgebouw in Heemskerk. Wij ondersteunden o.a. bij het maken van een inrichtingsplan en bij de aanbesteding.

Lees de referentie

Voor de gemeente Noordwijk maakte Scherp Advies het inrichtingsplan voor twee sporthallen in het prachtige nieuwe sportcomplex Duinwetering. Beleidsmedewerker Sport Niek Oosthoek vond er het volgende van.

Lees de referentie

De gemeente Velsen realiseerde een nieuwbouwcomplex in IJmuiden. Scherp Advies stelde het plan en het PvE voor de sporttechnische inventaris van de sporthal op, evenals de offerte-aanvraag voor de inrichters.

Lees de referentie

Contact

Kunnen we iets voor u doen?
Stuur ons een mail of bel ons via de gegevens op de contactpagina!

Kom met ons in contact