INRICHTINGSPLAN &
PROGRAMMA VAN EISEN

Scherp Advies vertaalt gebruikerswensen naar realistische Programma's van Eisen voor de sporttechnische inrichting van sporthallen, sportzalen en gymzalen. Scherp zorgt ervoor dat deze PvE's aansluiten bij de verwachtingen van de gebruikers, het budget van de opdrachtgever en de bouwkundige mogelijkheden van de accommodatie.

Onze werkwijze

Scherp Advies ondersteunt bij het vertalen van gebruikerswensen naar een realistisch inrichtingsprogramma en zorgt ervoor dat er een passend inrichtingsplan wordt opgesteld binnen het beschikbare inrichtingsbudget. De meerwaarde van Scherp Advies zit vooral in de vakinhoudelijke kennis om tot een goed programma van eisen te komen en de tijdwinst die daarbij kan worden geboekt. Scherp Advies spreekt de taal van de gymleraar en trainer en kent alle ins en outs om een leveranciersonafhankelijk inrichtingsplan te maken dat aansluit bij de moderne gebruikerseisen.

De inrichtingsplannen, pottenplannen en belijningstekeningen van Scherp Advies kunnen in een vroegtijdig stadium door architect, constructeur en/of aannemer worden gebruikt in de bestekfase voor het maken van calculaties voor de benodigde bouwkundige voorzieningen zonder dan reeds gebonden te zijn aan een leverancier.


Image
Offerteaanvraag opstellen

Vanuit het Scherp inrichtingsplan/PvE, kan direct een toestellijst worden gegenereerd waarmee alle toestelleveranciers kunnen worden uitgenodigd tot inschrijving. Deze toestellijst is leveranciersonafhankelijk en vermeldt van ieder toestel/onderdeel de functionele eisen zodat deze bruikbaar is een openbare aanbestedingsprocedure.


Als het inrichtingsplan door de opdrachtgever is goedgekeurd, kan Scherp Advies helpen bij de aanbesteding voor de leverancierskeuze.


Lees verder

Onze meerwaarde

Vakinhoudelijke
kennis

Pim Scherpenzeel heeft namens Nevobo en NHV zitting in de NOC*NSF normcommissies voor sporthallen en sportvloeren en is als geen ander op de hoogte van de laatste eisen, normen en aanbevelingen. Aangevuld met zijn eigen visie en ervaring bij tientallen nieuwe sporthallen en gymzalen helpt hij opdrachtgevers bij het bepalen van een goed programma voor bouw en inrichting.


Accurate voorspellingen

Scherp Advies beschikt over een database met de volledige inrichtingsassortimenten van de 'grote drie' inrichters (Janssen-Fritsen, Bosan, Nijha), met specificaties, actuele prijzen, detailtekeningen en maatvoeringen. Bij ieder project kunnen accurate voorspellingen worden gedaan over de inschrijvingen voor de sporttechnische inrichting.


Tijdwinst

Pim is gespecialiseerd in de communicatie tussen opdrachtgever (veelal gemeenten en schoolbesturen) en gebruikersgroepen (onderwijs en sportverenigingen). Door zijn achtergrond als docent Lichamelijke Opvoeding en volleybaltrainer spreekt hij de taal van de gebruiker en kan hij gebruikerswensen snel en efficiënt omzetten naar een programma van eisen en daarmee de opdrachtgever veel tijd besparen.


Contact

Kunnen we iets voor u doen?
Stuur ons een mail of bel ons via de gegevens op de contactpagina!

Kom met ons in contact