DIENSTEN

Scherp adviseert gemeenten en andere exploitanten van sportaccommodaties bij alles wat met de sporttechnische inrichting te maken heeft. Oprichter en eigenaar Pim Scherpenzeel heeft namens sportbonden Nevobo en NHV zitting in de NOC*NSF Normcommissie voor Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties (NOMS). De adviezen van Scherp zijn daarom altijd gebaseerd op de nieuwste inzichten en actuele normen voor inrichting van sportaccommodaties en sluiten aan bij de wensen en ideeën voor moderne sportbeoefening en bewegingsonderwijs. Scherp werkt objectief en leveranciersonafhankelijk.


NIEUWE ACCOMMODATIE

Voor gemeenten die een nieuwe sporthal, sportzaal of gymzaal willen realiseren, maakt Scherp Advies leveranciersonafhankelijke inrichtingsplannen en Programma’s van Eisen. Tevens kan Scherp Advies ondersteunen bij de leverancierskeuze, bijvoorbeeld door het opstellen van de kwalitatieve beoordelingscriteria bij de aanbesteding en het beoordelen van de inschrijvingen.

inrichtingsplan &
programma van eisen

Scherp Advies vertaalt gebruikerswensen naar realistische Programma’s van Eisen voor de sporttechnische inrichting van sporthallen, sportzalen en gymzalen.


Lees meer

AANBESTEDINGS- &
INKOOPBEGELEIDING

Als het inrichtingsplan gereed is, moet een leverancier worden gekozen. Scherp Advies begeleidt het aanbestedingstraject en maakt concrete, kant- en klare offerteaanvragen voor de inrichters


Lees meer

BESTAANDE ACCOMMODATIE

Voor beheerders en exploitanten van bestaande sporthallen en gymzalen maakt Scherp Advies vervangingsplannen en meerjarenbegrotingen. Ook kan Scherp Advies ondersteunen bij het beoordelen van inspectierapporten en adviseren bij de aanschaf van nieuwe toestellen en (besparende) alternatieven aandragen.

NULMETING &
MEERJARENBEGROTING

Scherp Advies stelt voor uw sporthal of gymzaal een meerjarenbegroting sporttoestellen op, zodat u investeringsanalyses of exploitatie- en budgetteringsplannen kunt maken.


Lees meer

Vervangingsplan


Veel exploitanten/beheerders worden jaarlijks geconfronteerd met grote vervangingskosten voor de (verouderde) inventaris. Is het echter wel nodig om deze toestellen te vervangen?


Lees meer

CREATIEVE, NIEUWE CONCEPTEN

Scherp Advies kan uw organisatie helpen bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe beweegconcepten voor traditionele gymzalen en sporthallen. Vanuit een eigenzinnige visie op sport en bewegen, is Pim Scherpenzeel bedenker en (mede)grondlegger van verschillende innovatieve concepten. Als grondlegger van enkele van deze innovaties kan Scherp Advies u er alles over vertellen en zowel ondersteunen bij de implementatie van één van deze kant- en klare systemen, als sparren over de ontwikkeling van een eigen visie in uw situatie.

Lees meer