CREATIEVE, NIEUWE CONCEPTEN

Pim Scherpenzeel, oprichter van Scherp Advies, is grondlegger, bedenker en ontwikkelaar van diverse creatieve inrichtingsconcepten, als tegenhanger van het traditioneel inrichten van gymzalen.


TRADITIONEEL INRICHTEN

Er zijn circa 6.500 gymzalen in Nederland en naar schatting ongeveer 1.000 sporthallen waar lessen bewegingsonderwijs worden gegeven. Het overgrote deel hiervan is ingericht op basis van de Londo-lijst. De heer Gerard Londo (1913-2011) stelde in 1976 criteria op voor de exploitatie van schoolgebouwen. Nog elk jaar verschijnt de Londo-jaargids ten ondersteuning van het schoolmanagement in het primair onderwijs, maar voor bewegingsonderwijs is de bijbehorende toestellenlijst hopeloos verouderd en achterhaald. 

De traditionele inrichting was vooral afgestemd op klassikaal lesgeven, wat in de vorige eeuw gebruikelijk was: alle leerlingen doen tegelijkertijd hetzelfde. In 3 viervaks-klimrekken kun je immers veel leerlingen tegelijkertijd laten klimmen. Ook het aantal van 6 ringenstellen en een klimtouwrail met 12 klimtouwen is gebaseerd op de ouderwetse standaardbreedte van 12 meter, die voor alle ouderwetse gymzalen gold. In het moderne bewegingsonderwijs wordt vooral gewerkt in (niveau) groepen, wat om een andere indeling en andere toestellen vraagt.

Ook in de belijning van gymzalen is de traditionele standaard terug te vinden: vrijwel elke gymzaal in Nederland is voorzien van een badminton- en een volleybalveld (plus meestal 2 basketbalbuckets en een middencirkel), ongeacht of er wel of geen badminton- of volleybalvereniging is die de zaal gebruikt, terwijl het bewegingsonderwijs met zijn specifieke wensen geen gehoor vindt en creatieve oplossingen moet bedenken...EIGEN KEUZES

Sinds 1997 is het vergoedingenstelsel in het onderwijs niet meer gebaseerd op de Londo-systematiek. Met het verdwijnen van de Londo-lijst verdween ook de verplichting om een standaard inventaris te moeten aanschaffen en sinds de komst van de lump-sum financiering is men helemaal vrij in de keuze van de inrichting voor het bewegingsonderwijs.

Toch wordt nog steeds (een groot deel van) de traditionele toestellen nieuw verkocht, zowel in nieuwe accommodaties als ter vervanging van oude toestellen; misschien omdat veel mensen zich niet bewust zijn van de vele mogelijkheden om het anders te kunnen en te mogen doen. Jammer genoeg vallen veel betrokkenen bij nieuwbouw van gymzalen en sporthallen altijd weer terug op de sterk verouderde normbladen voor bouw- en inrichting, waaronder de Londo- en/of KVLO lijst.


INNOVATIEF INRICHTEN

De innovatieve inrichting gaat niet uit van standaard toestellijsten die van toepassing zouden moeten zijn op alle accommodaties van heel Nederland, maar combineert de wensen en behoeften van moderne gebruikers met de belangen van de opdrachtgever en de uiteindelijke exploitant. In de tegenwoordige tijd is een gezonde exploitatie van groot belang, wat inhoudt dat de ruimte en de inrichting moeten worden afgestemd op een zo breed mogelijk beweegaanbod. Het aanschaffen van dure toestellen die alleen maar gebruikt kunnen worden door één specifieke gebruikersgroep is niet meer van deze tijd; flexibiliteit is de nieuwe standaard.

Scherp Advies kan uw organisatie helpen bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe beweegconcepten voor traditionele gymzalen en sporthallen. Vanuit een eigenzinnige visie op sport en bewegen, is Pim Scherpenzeel bedenker en (mede)grondlegger van verschillende innovatieve concepten.

Scherp Advies kan u er alles over vertellen en zowel ondersteunen bij de implementatie van één van deze kant- en klare systemen, als sparren over de ontwikkeling van een eigen visie in uw situatie.  


Het Nieuwe Gymmen
Op ons platform
Het Nieuwe Gymmen
vindt u innovatieve inrichtingsideeën en artikelen over nieuwe concepten.

Meer weten?

Lees verder op ons platform Het Nieuwe Gymmen of neem contact met ons op!
Kom met ons in contact