AANBESTEDINGS- & INKOOPBEGELEIDING

Als het inrichtingsplan gereed is, moet een leverancier worden gekozen. In nauwe samenwerking met de aanbestedingsdeskundige van de opdrachtgever (veelal de afdeling inkoop) begeleidt Scherp Advies het aanbestedingstraject. Scherp Advies kan kwalitatieve selectiecriteria en (sub)gunningscriteria opstellen die specifiek zijn voor deze branche. Ook maakt Scherp Advies concrete kant- en klare offerteaanvragen voor de inrichters, op basis van functionele, niet-leverancierspecifieke artikelomschrijvingen.

ONZE WERKWIJZE

Veel aanbestedingstrajecten voor sporttechnische inrichting zijn gebaseerd op de keuze voor de laagste inschrijver bij een gegeven toestellijst. De werkwijze van Scherp Advies is erop gericht om de beste inrichting te krijgen voor het beschikbare budget. Hiervoor heeft Scherp een aantal vakinhoudelijke criteria geformuleerd, die per opdrachtgever specifiek gemaakt worden voor de desbetreffende situatie. Scherp adviseert tijdens de aanbestedingsprocedure bij het opstellen van de uitsluitingsgronden, kwalitatieve minimumeisen en de gunningscriteria die specifiek zijn voor de sporttoestellenbranche.


Image

Image

Pim Scherpenzeel kan desgewenst een rol spelen bij de beoordeling van de inschrijvingen, al of niet als lid van de beoordelingscommissie voor de leverancierskeuze. Dankzij jarenlange ervaring in de branche en de uitstekende bekendheid met de drie inrichters die Nederland kent, is hij als geen ander in staat om de aangeleverde offertes te beoordelen op kwaliteit en volledigheid en te toetsen aan de vooraf opgestelde kwalitatieve criteria.

WAAROM SCHERP ADVIES?

Scherp Advies heeft veel ervaring bij opstellen van aanbestedingen voor sporttechnisch inrichten en kent de markt en de aanbieders van haver tot gort. Opdrachtgevers kunnen groot voordeel behalen door het inschakelen van Scherp Advies bij de de beoordeling van de inschrijvingen. Scherp Advies kan zitting nemen in de beoordelingscommissie of deze commissie adviseren bij de beoordelingsprocedure.

Na de inrichting tenslotte, kan Scherp Advies een opleveringsinspectie uitvoeren, waarin wordt gecontroleerd of er is uitgevoerd wat in de aanbesteding is afgesproken.

Lees onze referenties

Wij ondersteunden gemeente Heemskerk o.a. bij het maken van een inrichtingsplan en bij de aanbesteding voor een sportgebouw.

Lees de referentie

Contact

Kunnen we iets voor u doen?
Stuur ons een mail of bel ons via de gegevens op de contactpagina!

Kom met ons in contact