BESTAANDE ACCOMMODATIE

Voor beheerders en exploitanten van bestaande sporthallen en gymzalen maakt Scherp Advies vervangingsplannen en meerjarenbegrotingen. Ook kan Scherp Advies ondersteunen bij het beoordelen van inspectierapporten en adviseren bij de aanschaf van nieuwe toestellen en (besparende) alternatieven aandragen.

NULMETING &
MEERJARENBEGROTING

Scherp Advies stelt voor uw sporthal of gymzaal een meerjarenbegroting sporttoestellen op, zodat u investeringsanalyses of exploitatie- en budgetteringsplannen kunt maken.


Lees meer

Vervangingsplan


Veel exploitanten/beheerders worden jaarlijks geconfronteerd met grote vervangingskosten voor de (verouderde) inventaris. Is het echter wel nodig om deze toestellen te vervangen?


Lees meer