Welkom bij Scherp Advies

Scherp Advies is gespecialiseerd in de wensen, eisen, regels, normen en gebruiken betreffende de sporttechnische inrichting van overdekte sportaccommodaties.

Scherp Advies adviseert gemeenten en andere exploitanten van sportaccommodaties bij alles wat met de sporttechnische inrichting te maken heeft. Onze adviezen zijn altijd gebaseerd op de nieuwste inzichten en actuele normen voor inrichting van sportaccommodaties en sluiten aan bij de wensen voor en ideeën over moderne sportbeoefening en bewegingsonderwijs.

Scherp Advies werkt objectief en leveranciersonafhankelijk.


WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?

Een moderne sportaccommodatie moet voldoen aan de eisen van deze tijd en aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de huidige gebruikersgroepen. Dit geldt uiteraard ook voor de toestellen.
Scherp Advies is gespecialiseerd in de wensen, eisen, regels en normen voor modern bewegingsonderwijs en de communicatie tussen opdrachtgever en gebruiker. Scherp Advies spreekt de taal van de gebruiker en ondersteunt opdrachtgevers bij het vertalen van wensen naar realistische inrichtingsprogramma's.

Nieuwe accommodatie

Gaat u een nieuwe accommodatie (laten) bouwen? Scherp Advies verzorgt inrichtingsplannen & programma's van eisen. Daarnaast begeleiden we het aanbestedings- en inkoopproces.


Lees meer

Wat onze klanten zeggen

Zeer gewaardeerd adviseur

Pim Scherpenzeel van Scherp Advies heeft de gemeente Oss naar volle tevredenheid ondersteund tijdens de Europese aanbesteding sportinventaris gemeente Oss (2015). Pim heeft door zijn uitstekende kennis van de markt (producten én aanbieders) en van de aanbestedingsregels een belangrijke bijdrage geleverd aan een soepel verlopen aanbestedingsprocedure. Zijn proactieve houding en zijn prettige samenwerking binnen het aanbestedingsteam maken hem tot een zeer gewaardeerd adviseur, die wij van harte aanbevelen.

Peter Nederlof
Gemeente Oss

Duidelijk, deskundig advies met oog voor visie van de sectie

Pim Scherpenzeel heeft ons deskundig voorgelicht over de mogelijkheden voor modern bewegingsonderwijs, waarbij scherp geluisterd is naar de wensen van de sectie bewegingsonderwijs. Wat daarbij heel fijn was is dat hij ook een achtergrond heeft als gymdocent en zich goed in kan leven in de sectie. Pim was altijd heel duidelijk en daarnaast hield hij altijd rekening met de visie van de sectie.

Harreld van Essen
Docent LO - CSG Het Streek

Resultaat dat 100% aansluit bij de eindgebruiker

We zijn ontzettend blij met de kennis en kunde van Pim. Door zijn ervaring op vele vlakken is de bijdrage van Pim uniek. Als oud LO-docent weet hij ook heel goed hoe de eindgebruiker zijn dagelijkse praktijk ervaart. Van wetgeving, KVLO-normen, vernieuwingen binnen het onderwijs tot zijn ervaring hoe het er aan toegaat in de verschillende fasen van nieuwbouw.

We hebben geen seconde spijt gehad van de geïnvesteerde tijd. Kennis van zaken is één, dit kunnen vertalen naar inspiratievolle bijeenkomsten is twee. Pim bezit beide en gaat voor een resultaat dat 100% aansluit bij wat de eindgebruiker voor ogen heeft.

Sectie L.O.
Hermann Wesselink College

Vakkundige kennis

Scherp Advies heeft een goede vakkundige kennis van sportinrichting en sporttechnische zaken en is altijd bereid vragen van opdrachtgevers nader en begrijpelijk toe te lichten. Scherp Advies ontzorgt en zet haar expertise en vakkundigheid op de juiste manier in om het proces voor de opdrachtgever zo goed mogelijk te laten verlopen. Scherp Advies hanteert een goede prijstarifering in haar offertes en biedt de mogelijkheid om gedurende het proces in deelopdrachten te werken. De gemeente Heemskerk heeft het behaalde resultaat in de aanbesteding en de samenwerking daarin met Scherp Advies als een zeer positief proces ervaren.

Y.P.M. Hakze
Gemeente Heemskerk

Uitstekend sporttechnisch plan

Scherp Advies heeft de gemeente Noordwijk ondersteund bij de totstandkoming van een inrichtingsplan voor de sporttechnische inventaris van het nieuwe sportcomplex Duinwetering. De wijze waarop Pim Scherpenzeel, in overleg met onze gebruikersgroepen, de inrichtingsplannen voor de beide sporthallen heeft gemaakt is door alle betrokkenen als zeer prettig ervaren. Pim spreekt de taal van zowel het onderwijsveld als van de sportverenigingen en weet wensen en eisen tot een uitstekend sporttechnisch plan uit te werken.

Dankzij zijn specialistische deskundigheid zijn onze mensen gedurende dit traject ontzorgd en heel concreet stapsgewijs verder geholpen tot en met de levering door de gekozen leverancier.

Niek Oosthoek
Gemeente Noordwijk

CREATIEVE, NIEUWE CONCEPTEN

Scherp Advies kan uw organisatie helpen bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe beweegconcepten voor traditionele gymzalen en sporthallen. Vanuit een eigenzinnige visie op sport en bewegen, is Pim Scherpenzeel bedenker en (mede)grondlegger van verschillende innovatieve concepten, als tegenhanger van het 'traditioneel' inrichten van gymzalen.

Lees meer

Contact

Kunnen we iets voor u betekenen?

Kom met ons in contact