Voorkom fouten met belijning in sporthallen

Je ziet hier de grenslijnen en de driepuntslijn van een basketbalveld. Valt je iets op?Zo nee, dan ben je niet de enige. Zo ja, dan speel je waarschijnlijk zelf basketbal. Een basketballer die deze foto ziet, zal namelijk direct één ding opvallen: Het is op dit veld onmogelijk om vanuit deze hoek een driepunter te scoren (in elk geval als …

Speciale school, speciale inrichting van de gymzaal

Hoe kun je ook leerlingen in het speciaal onderwijs uitdagen om toch tot voldoende beweging te komen? Over die vraag hebben wij ons in het adviestraject bij De Bloeiwijzer gebogen. In opdracht van Gemeente Amstelveen en in samenwerking met vakleerkracht Paul Weijer heeft Scherp Advies een plan gemaakt waarin deze speciale school voor speciaal onderwijs ook een speciale inrichting van hun gymzaal krijgt.

Waarom kan ik het veld niet zien?

Dit artikel werd geschreven door Peter van Tarel namens de Nederlandse Volleybal Bond en is ook te vinden via deze link. Het lijkt een uitzondering: men neemt plaats op de tribune in een sporthal om een handbal- of volleybalwedstrijd te kijken. Helaas ontbreekt het zicht op een deel van het veld, waardoor het publiek niet kan zien of een bal …

Circulair ontwerp nieuwe sporthal Waddinxveen

In Waddinxveen moet een nieuwe sporthal komen. De huidige sporthal De Dreef, die door zowel scholen als sportverenigingen wordt gebruikt, heeft z’n beste tijd gehad. Scherp Advies mag het inrichtingsplan voor deze bijzondere sporthal maken.

NOC*NSF reviseert voorschriften en richtlijnen van sportaccommodaties

Sportaccommodaties moeten aan bepaalde richtlijnen en voorschriften voldoen. Er moet worden voldaan aan richtlijnen voor kwaliteitsaspecten, sportfunctionaliteit, veiligheid, maatwerkbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid. Op die manier borgen we de kwaliteit van de sportaccommodatie. Maar ook de eisen, richtlijnen en voorschriften die we stellen aan sportaccommodaties zijn natuurlijk ooit eens aan vernieuwing toe. De beweegcultuur verandert en dus verandert de manier waarop …

Misverstanden en feiten rondom inrichting van gymzalen

Er zijn circa 5.500 gymzalen in Nederland en ongeveer 900 sporthallen waar lessen bewegingsonderwijs worden gegeven. Al deze accommodaties zijn ooit ingericht. Hoe werkt dat precies? En waar moet je aan houden bij dat inrichten?