Meerjaren-vervangingsplan Katwijk


Maken van een nulmeting en opstellen van meerjaren-vervangingsplan.


Voor Sportbedrijf Katwijk maakte Scherp Advies in 2014 een nulmeting van de sporttechnische inventaris van 5 gymnastiekzalen, 3 sportzalen en 2 sporthallen.
Alle in de accommodaties aanwezige vaste toestellen (zoals klimrekken, ringenstellen, klimtouwinstallatie, etc) plus alle losse toestellen (zoals turnbanken, springkasten, turnmatten, etc.) werden in kaart gebracht in een rapport, waarin van ieder afzonderlijk toestel de belangrijkste gegevens staan vermeld. Per accommodatie is aan de klant een overzicht geleverd van de te verwachten vervangingskosten per jaar, voor de komende 10 jaar.

Na deze nulmeting is een inventarisatie gemaakt van de wensen en eisen van de gebruikers en heeft Scherp Advies een concreet meerjarig vervangingsplan opgesteld dat niet alleen aansluit bij deze wensen, maar ook bij de moderne bewegingscultuur. Dit plan staat aan de basis van de bestelling die wordt gedaan naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie-rapportage. Samen met opdrachtgever Sportbedrijf Katwijk beoordeelt Scherp deze rapportages en begeleiden wij de offerte-aanvraag.

Opdrachtgever is de heer Dick van der Bent, directeur van Sportbedrijf Katwijk. Hij legt graag uit wat Scherp Advies voor het Sportbedrijf heeft gedaan. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 071-4015947

Deel dit poject

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *